Hvor meget kan du forbedre dine kørselsvaner? Miljøprofilens formål er at få dig til at køre mere miljøvenligt i forhold til dit eget gennemsnit. Det er konkurrencen mod dig selv og dine egne køreværdier, der skal motivere dig til at køre mere miljøvenligt. 


Ved hele tiden at forbedre dine kørselsvaner til det mere miljøvenlige, reducerer du både CO2-udledning og brændstofudgifter.

Hvordan kører jeg lige nu? 

Ved siden af grafen er en søjle, som viser din aktuelle kørsel. Den kan svinge mellem rød og grøn, som viser henholdsvis negative og positive afvigelser fra dit gennemsnitlige kørselsmønster. Er søjlen rød betyder det, at du kører mindre miljøvenligt end du hidtil har gjort. Er den til gengæld grøn kører du i øjeblikket mere miljøvenligt end du plejer. Er den hverken rød eller grøn, kører du gennemsnitligt. 


Hvordan har jeg kørt over de seneste 20 minutter?

For hvert minut vil den aktuelle søjle blive ført over i grafen, hvor du kan følge med i tendensen for din kørsel de seneste 20 minutter. Grafen skilles af en midterlinje som repræsenterer dit gennemsnit. Da gennemsnitsværdien løbende ændrer sig i forhold til dit kørselsmønster, viser grafen den procentmæssige afvigelse fra gennemsnittet.


Kører jeg generelt bedre eller værre end mit gennemsnit? 

Bladene repræsenterer dit kørselsmønster over de sidste 5 minutter og følger samme principper som grafen. 


Rødt blad: Du kører mere miljøvenligt end dit gennemsnit.

Hvidt blad: Du kører hverken mere eller mindre miljøvenligt end dit gennemsnit.

Grønt blad: Du kører mindre miljøvenligt end dit gennemsnit.