Hvis talebeskder i Hopper appen lyder mærkeligt, kan det skyldes telefonens "Tekst-til-tale" indstillinger. 


Du finder disse indstillinger lidt forskellige steder afhængig af hvilken telefon du bruger, men oftes finder du dem under: 

Indstillinger -> System -> Sprog og indtastning -> Oplæsning

eller

Indstillinger -> Tilgængelighed -> Tekst-til-tale 


Sørg for at indstillinger er sat til: 

Foretrukken maskine: Google Oplæsningsmaskine

Sprog: Brug systemsprog (sørg for at sproget er installeret)